κάστρο

Motte   bailey castle

Την εποχή αυτή (485 μ.Χ. – 495μ.Χ.) τα κάστρα είναι χτισμένα κατά κύριο λόγο με ξύλα και πέτρες. Τα κάστρα αυτά αποτελούνται από δύο τμήματα: το φρούριο που είναι χτισμένο πάνω σε ακρόπολη και η καθεαυτό πόλη που περικλείεται από τείχη.

Τα πέτρινα κάστρα σπανίζουν και αποτελούν πραγματικό θαύμα της μηχανικής. Τα σημαντικότερα πέτρινα κάστρα βρίσκονται στο London, το Eburacum και σε άλλες μεγάλες πόλεις που φιλοξενούν δεκάδες χιλιάδες κατοίκους.

κάστρο

Ex Calce Liberatus Est Ereshkigal